Ez évben lenne 100 éves dr. Lakatos György.

Budapesten született, 1918. május 27-én. Az érettségi után jogi és filozófiai tanulmányokat folytatott, doktori címeket szerzett.

Már középiskolás korában megismerkedett az asztalitenisszel, 1934-ben kezdte a rendszeres pingpongozást. Szerepet vállalt a Magyar Asztalitenisz Szövetség negyvenes évekbeli újjáépítésében, 1947 és 1950 között a szövetség főtitkára volt. Az elnökségnek 1945-től élete végéig tagja volt, 1982 és 1986 között az elnöki illetve alelnöki tisztet töltötte be. Ezután tiszteletbeli elnök lett.

Közreműködött az Európai Asztalitenisz Szövetség (ETTU) megalakításában, tiszteletbeli főtitkár volt, és neki köszönhetően Magyarország rendezte (1958-ban) az első Európa-bajnokságot. 1982–1986 között az ETTU elnöke volt, majd alelnöke lett.

Nagy nemzetkőzi tekintélye volt a sportdiplomácia területén.

Nemzetközi téren végzett kiemelkedő munkásságát 1989-ben ITTF Aranyéremmel jutalmazták.

Az angol, német és a francia nyelvet autodidakta módon elsajátította, mesteredzői és nemzetközi versenybírói minősítéssel is rendelkezett.  Tizenegy szakkönyvet ,szabálykönyvet és számos cikket írt.

A sport mellett a Közoktatásügyi Minisztériumban (1945–1951), majd a Kossuth Könyvkiadónál mint felelős szerkesztő dolgozott. Olvasószerkesztője volt (1987–1989) a Népsport és a Nemzeti Sport lapoknak.

2001-ig, nyolcvanhárom éves korában bekövetkezett haláláig aktívan segítette a Magyar Asztalitenisz Szövetség munkáját.

 

  R.I.P 

Szentgyörgyi Róbert  a Magyar Swaythling Klub  elnöke

LAKATOS

 

 

Go to top