Menü


 

Irodai dolgozók - munkakörök


Főtitkár

Nemzetközi ügyek intézése:

 • ITTF és ETTU Kongresszusra javaslatok összegyűjtése, továbbítása
 • képviselet a nemzetközi szervezetekben,
 • nevezés a nemzetközi eseményekre a kapott adatok alapján,
 • külföldi játékengedélyek kiadásának felügyelete
 • nemzetközi levelezése,
 • egyéb nemzetközi ügyek intézése.

Szervezési feladatok:

 • hazai nemzetközi versenyek, események szervezési feladatai,
 • elnökségi ülések előkészítése, anyagok begyűjtése, kiküldetése,
 • elnökségi jegyzőkönyvek hitelesítése,
 • közgyűlések szervezése,

Sajtófeladatok:

 • kapcsolttartás a sajtóval, TV-vel, rádióval,
 • részvétel az események beharangozó anyagainak elkészítésében
 • sajtótájékoztatók kezdeményezése,

Gazdasági feladatok:

 • gyakorolja a munkáltatói jogokat
 • szervezi és ellenőrzi a szövetségi iroda munkáját
 • az átutalásos számlák utalványozása, átutalása
 • figyelemmel kíséri a bankszámlán lévő egyenleg alakulását
 • utalványozási jog a házipénztárak fele
 • közreműködik a szponzoroktól, állami és egyéb támogatásként kapott összeg elszámolásában a küldő felé,
 • figyelemmel kíséri a sajtóban és egyéb helyen megjelent pályázati felhívásokat és amelyik a sportágra is vonatkoztatható, annak kezdeményezi a pályáztatását és közreműködik a pályázati lap kitöltésében,
 • év végi könyvelési adatok alapján elkészíti a közgyűlés gazdasági beszámolóját
 • közreműködik az NB CSB kiírásában

Egyéb feladatok:

 • pályázatok elkészítése,
 • fegyelmi eljárás kezdeményezése,
 • a bizottságok és a régióvezetők munkájának koordinálása,
 • koordinálja az egyesületi pontrendszer kialakítását,
 • szabályváltozások folyamatos követése és hivatalos közzététele,
 • közreműködik a „Szabálykönyv" összeállításában,
 • közreműködés a leltározásban és selejtezésben,
 • egyéb, az Elnökség által kiadott feladatok ellátása

^ Fel / vissza ^


Gazdasági vezető

Személyi ügyek terén

 • A szövetség már élő személyi jellegű szerződéseinek átvizsgálása, a hiányosságok feltárása, javaslattétel a hiányosságok megoldására, megoldás esetén végleges formába öntés.
 • Munkakör értékelés
 • Megbízási szerződések koordinálása
 • Munkavállalói szerződések és a hozzá tartozó munkaköri leírások koordinálása, készítése
 • Előkalkulációk készítése a projektek bérjellegű költségsoraihoz
 • Költségvetéshez kapcsolódó személyügyi kalkulációk készítése
 • Szabadságok figyelemmel kísérése, bérszámfejtéshez leadása, egyeztetés
 • Havi bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatok előkészítése, bérszámfejtő részére átadás

Gazdasági ügyek terén:

 • Közreműködés a Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött támogatási programok elszámolásával kapcsolatban
 • Közreműködés az Emberi Erőforrások Minisztériummal kötött sportágfejlesztési programok támogatásának előkészületeiben, elszámolásában
 • A sportágfejlesztési támogatás Szervezetfejlesztési program projektvezetői feladatainak ellátása
 • Részvétel a sportágfejlesztési támogatás projektvezetőivel, az alprojektek pénzügyi és elszámolási feladatainak ellenőrzése
 • Pénzügyi kontrolling a további projekteknél
 • A MOB és az EMMI projektek elszámolási dokumentációjának hitelesítése
 • Kiállított számlák aláírása a Főtitkár távollétében
 • A szövetség pénzügyi helyzetéről naprakész nyilvántartások vezetése,
 • A szövetség egyéb gazdasági tevékenységében való közreműködés
 • A gazdasági eseményekhez tartozó formanyomtatványok aktualizálása (Számlás szerződések, Megállapodások, Együttműködési megállapodások, Kiküldetési rendelvények, stb.)
 • Közreműködés a Főtitkárral a kifizetésekben (bérjellegű, adójellegű ktgek, számlák) (utalás, bankba rögzítés)
 • Házipénztárak ellenőrzési funkcióinak ellátása (deviza, forint)
 • Részvétel a MOATSZ gazdasági ügyeit érintő szabályzatainak előkészítésében, eljárási rend kialakítása
 • Részvétel a mérleg és az eredménykimutatás elkészítésében, éves egyeztetés a könyvelőkkel
 • Továbbá ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációt és dokumentációt,
 • Továbbá elvégzi a MOATSZ mindenkori Főtitkára által kiadott egyéb, a munkavégzésre irányuló feladatokat.

^ Fel / vissza ^


Pénzügyi asszisztens

 • Együttműködik a Szövetség mindenkori Főtitkárával és Gazdasági vezetőjével a pénzügyi feladatok terén
 • Heti rendszerességgel feldolgozza, ellenőrzi és iktatja a beérkezett számlákat (forint és deviza)
 • Heti rendszerességgel feldolgozza, havi listán vezeti a megbízási szerződéseket, előkészítés a bérszámfejtésre
 • Számlás és megbízási szerződések készítése a Főtitkár utasítása alapján
 • Kiküldetési rendelvények iktatása, ellenőrzése különös tekintettel az aláírásokra, mellékletekre (versenykiírás, meghívólevél, forgalmi stb.)
 • Kimutatások készítése (kiküldetések, szállítók, vevők, egyéb egyeztetők)
 • Vevői egyeztetők, kinnlevőség kezelése (felszólító levelek, kimutatások)
 • Számlázó program használata, számla kiállítás
 • Gazdasági területet érintő levelek írása, szerződések iktatása, lefűzése
 • Részvétel a Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött támogatások elszámolásában
 • Részvétel az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött támogatási szerződések elszámolásában
 • Részvétel egyéb támogatási szerződések elszámolásában
 • Részvétel a Szövetség ellenőrző szerveinek vizsgálati folyamataiban (felügyelő bizottság, elnökség, Nav stb), kimutatások készítése, jegyzőkönyvek
 • A sportágfejlesztési támogatás műhely program projektvezetői feladatainak ellátása
 • Devizapénztár kezelése
 • Továbbá ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációt és dokumentációt,
 • Továbbá elvégzi a MOATSZ mindenkori Főtitkára által kiadott egyéb, a munkavégzésre irányuló feladatokat.

^ Fel / vissza ^


Irodavezető

Irodai adminisztráció, üzemeltetés

 • A beérkező és kimenő iratok előkészítése, iktatása, továbbítása, rendszerezése.
 • Az iroda adminisztrációs feladatainak ellátása: gépelés, fénymásolási teendők, postázás, levelezési feladatok, irodai szoftverek használata, fax kezelése, másolás, szkennelés
 • Az iroda központi email címének és telefonjának kezelése
 • A használatos nyomtatványok megrendelése, a szigorú számadású nyomtatványok használatba vételének és felhasználásának nyilvántartása
 • A meghibásodott irodatechnikai berendezések javíttatásáról való gondoskodás

Házipénztár

 • Ellátja a forint házipénztár kezelési feladatokat.
 • A pénzkezeléssel egyidőben házipénztári bizonylatot állít ki, a bejövő pénzekről készpénzes számlát állít ki. a házi pénztárban tartott készpénz előírás szerinti kezelése és megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése.

Csapatbajnokság, egyéni versenyzési engedélyek, adatbázisok vezetése

 • átigazolások, leigazolások, sportorvosi engedélyek nyilvántartása, versenyzési engedélyek kiállítása nyilvántartásokat vezet, adatokat gyűjt és foglal rendszerbe.
 • NB-s csapatok címjegyzékének készítése NB-s / CSB eredmények felvitele, ellenőrzése
 • partner szervezetek felé (különösen a sport területén illetékes minisztériumok és köztestületek) szolgáltatandó adatok összegyűjtése, nyilvántartása és adatszolgáltatása

Közgyűlési, elnökségi és főtitkári munka támogatása

 • elnökségi üléseken, közgyűléseken jegyzőkönyvvezetés, határozatok nyilvántartása, gondoskodás a közzétételről, a határozatok tárának naprakészen tartásáról
 • részvétel a rendes és rendkívüli közgyűlés szervezésében (helyszínkiválasztás, foglalás, technikai háttér biztosítása, dokumentáció előkészítése)
 • támogatja az Elnök és Főtitkár munkáját (időpont egyeztetés, helyszín kiválasztás, teremfoglalás, aláírások koordinálás)
 • elektronikus elnökségi szavazások adminisztratív teendőinek ellátása
 • kapcsolatot tart a területi szövetségekkel, egyesületekkel, tagokkal, ellátja őket szakmai, szervezési információkkal
 • a MOATSZ körlevélküldésének kezelése, címlisták karbantartása
 • A szövetség protokoll rendezvényeinek szervezése, előkészítése, részvétel a lebonyolításban
 • Mindazon egyéb feladatok, amelyekkel a MOATSZ főtitkára megbízza

^ Fel / vissza ^


Verseny és élsport projektvezető

Felnőtt válogatott

 • Felnőtt válogatottal kapcsolatos programok teljes körű szervezése (nevezés, utaztatás, ktgkalkuláció, biztosítás, vízum, egyéb)
 • Felnőtt versenysporthoz kapcsolódó projektek vezetése, tervezése, szervezése, szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése (Verseny és élsport, Alap és Szakmai Működési projekt), projektvezetői feladatok ellátása
 • Kapcsolattartás a felnőtt válogatottakat irányító szakmai felelősökkel, versenyzőkkel, szervezéshez szükséges külső partnerekkel és a versenysport projekteket finanszírozó és ellenőrző szervezetekkel
 • Az elnökségi munka előkészítése minden felnőtt válogatottat érintő kérdésben (keretek előterjesztése, javaslattételek stb.)
 • Külföldi utakkal kapcsolatos előkészítő munka, a felnőtt válogatott utazásához kapcsolódó teljes körű lebonyolítás

Sportegészségügy, antidopping

 • Kapcsolattartás a szövetség által működtetett válogatott keretek egészségügyi ellátásában részt vevő szervezetekkel, személyekkel, a válogatottak számára szükséges sportorvosi háttér megszervezése
 • A szövetség doppinggal kapcsolatos valamennyi feladatának koordinálása és szervezése, kapcsolattartás az antidopping szervezetekkel

Felnőtt klubcsapatok bajnokságai

 • A magyar felnőtt csapatbajnokságok szövetségi szintű koordinációja, kapcsolattartás a JVB-vel, a régióvezetőkkel és a csapatokkal
 • A felnőtt csapatbajnokságok online eredménynyilvántartási rendszerének kezelése
 • A magyar klubcsapatok nemzetközi kupákban, bajnokságokban történő szereplésének szövetségi támogatása, kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel
 • Eredmények továbbítása a média-kapcsolattartásért felelős munkatársnak

Infrastruktúra-fejlesztés

 • A szövetség infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak koordinálása, a klubok számára biztosított infrastruktúra-fejlesztési igények felmérése, értékelése, lebonyolításában való részvétel, döntéselőkészítés az elnökség számára az infrastruktúra-fejlesztési kérdésekben
 • A szövetség saját infrastruktúrájában végrehajtott fejlesztéseinek felügyelete, szervezése, szakmai és pénzügyi elszámolása

Egyéb feladatok

 • A MOATSZ hivatalos ranglistáinak folyamatos kezelése, frissítése és karbantartása
 • A MOATSZ által rendezett hazai, nemzetközi események előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában való részvétel, ITTF World Tour felnőtt verseny szervezése, projektvezetése
 • Mindazon egyéb feladatok, amelyekkel a MOATSZ főtitkára megbízza

^ Fel / vissza ^


Utánpótlás projektvezető

Utánpótlás válogatottak

 • Programok teljes körű szervezése (nevezés, utazás, szállás stb.)
 • KSF Utánpótlás-, Heraklész és Sport XXI. projekt vezetése
 • Utánpótlás válogatottakat vezető szakmai felelősökkel, játékosokkal, klubjaikkal való kapcsolattartás

Sportegészségügy

 • Keretek egészségügyi ellátását biztosító partnerekkel kapcsolattartás

Egyéb feladatok

 • Hazai és nemzetközi események lebonyolításában, szervezlésében való részvétel

^ Fel / vissza ^


Esélyegyenlőségi, Sport 21 program és UEP edzőkoordinátor

Gazdasági és irodai adminisztráció

 • Együttműködés a szövetség gazdasági felelőseivel (Főtitkár, Gazdasági vezető)
 • Koordinálja a vagyongazdálkodást, vezeti a szövetség oldali készletnyilvántartást
 • Kapcsolatot tart a sporteszköz beszállító partnerekkel, az Ormai csarnok létesítményvezetőjével és a leltárosával
 • Együttműködik a projektvezetőkkel a projekteket érintő sporteszközökkel kapcsolatban
 • Nyomon követi az eszközmozgásokat a raktárakból érkező információk alapján
 • Koordinálja és szükség esetén levezényli a teljes leltározást negyedévente, de évenként egyszer kötelezően
 • Heti rendszerességgel mozgástáblákat készít a raktárakból kapott információk alapján a készletállapotról
 • Részt vesz az eszköztámogatás pályázati kiírásában, dokumentálásában, átadásaiban
 • Felügyeli, szükség esetén közbe avatkozik a készletgazdálkodással kapcsolatos dokumentációkban

Esélyegyenlőségi terület szervezése, koordinálása

 • a fogyatékossággal élők sportjához kapcsolódó projekt vezetése, tervezése, szervezése, szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése (Esélyegyenlőség), projektvezetői feladatok ellátása
 • kapcsolatot tart a MOATSZ által nyilvántartott fogyatékkal élő játékosokkal, klubokkal
 • kapcsolatot tart a mozgáskorlátozott sportolókkal, a FÉAB szakmai elnőkével, az MPB képviselőivel
 • részt vesz a mozgáskorlátozott versenyek lebonyolításában (technikai feltételek, versenykiírás, nevezések, érmek)
 • részvétel a MOATSZ FÉAB szakmai munkájában
 • kapcsolattartás a Fogyatékkal Élők Bizottságában lévő Szövetséggekkel (Speciális Olimpiai Bizottság, Hallássérültek Országos Szövetsége, Szervátültetettek Szövetsége, Magyar Paralimpiai Bizottság stb.)
 • együttműködési szerződések készítése a többi érintett szövetséggel, felügyeli az ahhoz kapcsolódó versenyrendezési feladatok elvégzését,
 • gondoskodik a szövetségek honlapján a MOATSZ megjelentetéséről, illetve a MOATSZ honlapján az érintett szövetségek megjelentetéséről

Médiakapcsolatok, online kommunikáció

 • Kezeli a MOATSZ honlapját, azokon híreket tesz közzé
 • a heti hírlevél készítése, közzététele
 • Havi médiastatisztika készítése (honlap, facebook, youtube, google analytics)
 • sajtótájékoztatók megszervezése, kapcsolatfelvétel a média képviselőivel, sajtóanyag elkészítése és terjesztése

^ Fel / vissza ^


Egyesületek, Akadémiák és műhelyek projektvezető, állami programok elszámolásának felelőse

Rendezvények szervezése

 • Szabadidős események szervezése, felnőtt és gyermek (óvodai, iskolai, egyetemi) szabaidősport események koordinálása, lebonyolításaVersenyszervezés

Versenyszervezés

 • Felnőtt ranglistaversenyek, Utánpótlás ranglistaversenyek, FinalFour, MOATSZ Veterán Bizottságának irodai oldalról történő támogatása
 • versenyek előkészítése és lebonyolítása, pályáztatása, kapcsolattartás a versenyt rendezőkkel, a versenyek pénzügyi tervezése és elszámolása, együttműködés a pénzügyi háttér elszámolásában érintett projektvezetőkkel
 • Versenyrendezési pályáztatás, továbbá gondoskodik a versenykiírás elkészítéséről, a verseny helyszíni, tárgyi, személyi feltételeinek biztosítása (együttműködés a készletgazdálkodásért felelős munkatárssal)
 • A nevezési folyamat lebonyolítása és a versenybíróság részére történő átadása
 • Verseny lebonyolítása
 • A versenyt követően a publikálásra szükséges infomrációk, ranglisták frissítések ellenőrzése
 • Területi és régiós ranglistaversenyeknél az irodai háttér koordinálása, biztosítása, együttműködés a régióvezetőkkel a verseny megszervezésében és lebonyolításában

Kapcsolattartás

 • A diák és egyetemi-főiskolai sportszövetségekkel való kapcsolattartás, a MOATSZ diák- és egyetemi sporttal kapcsolatos feladatainak koordinálása
 • Játékvezetői- és Versenybíróság támogatása
 • Játévezető és versenybíró képzések koordinálása, képzési modelljének kidolgozása , együttműködés a JVB-vel és régióvezetőkkel
 • Területi szövetségek - Területi szövetségekkel és régióvezetőkkel való kapcsolattartás, Területi szövetségek szakmai munkájának felügyeletének előkészítése, folyamatos végzése, döntéselőkészítő anyagok elkészítése

Egyéb feladatok

 • Külföldi játékengedélyek kiadásának felügyelete
 • Versenynaptár karbantartása, elkészítésének felügyelete
 • MOATSZ által rendezett CSB-k és versenyekkel kapcsolatos óvási és fegyelmi ügyekkel kapcsolatos döntések előkészítése és a JVB ill. Fellebviteli ill. Fegyelmi Bizottság felé történő továbbítása, gondoskodik a határozatok kézbesítéséről
 • Utánpótlás-fejlesztés: Utánpótláscentrumok szakmai munkájának felügyeletének előkészítése, folyamatos végzése, döntéselőkészítő anyagok elkészítése; Utánpótlás akadémiák szakmai háttérmunkájának a közoktatási oldalról történő támogatása
 • A MOATSZ által rendezett hazai, nemzetközi események előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában való részvétel
 • Mindazon egyéb feladatok, amelyekkel a MOATSZ főtitkára megbízza

^ Fel / vissza ^


Sportigazgató

A férfi válogatott melletti support tevékenység

Utánpótlás-fejlesztési programok

 • UP Régiós edzések programjának kontrollja
 • UP Akadémiák működésének előkészítése
 • Utánpóltás Edző Program szakmai kontrollban közreműködés

Kapcsolattartás

 • Területi szövetségekkel, régióvezetőkkel, klubokkal történő kapcsolattartás
 • Területi szövetségek szakmai kontrollja
 • Sportágnépszerűsítési feladatok ellátás

Egyéb feladatok

 • Budapesti régióvezetői feladatok
 • Edzőképzés szervezési feladatok, oktatási anyagok készítésének koordinációja
 • Online kommunikációs felületek felügyelete, aktualizálása
 • Közreműködés a ranglista versenyek, Final 4 és egyéb sportrendezvények megszervezésében

^ Fel / vissza ^


Szakmai Stáb:

Sportigazgató - Fazekas Péter

Férfi válogatott edző - Aranyosi Péter

Női válogatott edző - Bátorfi Zoltán

Utánpótlás fiú szakágvezető - Lakatos Gyula

Utánpótlás leány szakágvezető - Türei Ferenc

Ifjúsági fiú válogatott edző - Somosi Miklós

Ifjúsági leány válogatott edző - Lindner Ádám

Serdülő fiú válogatott edző - Pázsy Ferenc

Serdülő leány válogatott edző - Tóth János

Erőnléti edző - Tóth Ádám

Felnőtt válogatott masszőr - Szvitán Krisztina

 

  Régióvezetők

 • Nyugat-Dunántúl: Vas, Győr-Moson-Sopron., Zala megye
  Vajthó Zoltán - vajthozkukackabelnet.hu
 • Dél-Dunántúl: Baranya, Somogy, Tolna megye
  Varga László - ddreg.vargakukacgmail.com
 • Közép-Dunántúl: Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megye
  Pad Ágoston - androhukukacgmail.com
 • Közép-Magyarország: Pest megye
  Gergye Zoltán - gergyez74kukacgmail.com
 • Észak-Magyarország: Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
  Bencsik Imre - bencsik.imikukacgmail.com
 • Észak-Alföld: Hajdú-Bihar, Jász.-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
  Gulyás Vince - guvi46kukacgmail.com
 • Dél-Alföld: Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megye
  Márki Ernő - Email: infokukacatsk.hu
 • Budapest
  Fazekas Péter - fazekpeterkukacgmail.com

^ Fel / vissza ^


Go to top