A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) a Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ) szakmai támogatásával pályázatot ír ki Para Asztalitenisz Szakágvezető pozíció betöltésére.

A szakágvezető által ellátandó feladatok köre:

-        a sportági válogatott keret munkájának irányítása, a paralimpiai játékokra történő leghatékonyabb felkészülés, illetve a játékokon a legjobb sportági eredményesség elérése

-        a sportág paralimpiai felkészülési programjának elkészítése, évente történő kötelező felülvizsgálata, különös tekintettel a paralimpiai kvalifikációra

-        az MPB és a MOATSZ Irodával együttműködik és elősegíti a sportág válogatott keret tagjainak részvételét a nemzetközi versenyrendszerben, részt vesz a külföldi és hazai edzőtáborok szervezésében, irányításában, lebonyolításában, azokon edzői feladatokat lát el

-        szoros kapcsolattartás a sportszövetségekkel és az MPB és a MOATSZ vezetőségével és apparátusával, az MPB és MOATSZ bizottságokkal, a paralimpiai játékokra készülő sportági válogatott sportolókkal és egyesületi edzőikkel

-        a sportág legeredményesebb válogatott keretének kijelöléséhez szükséges sportág specifikus irányelvek és szakmai érvek kidolgozása, majd ennek alapján a sportág válogatott kerettagjainak kijelölése és a válogatott összetételének határidőkön belüli folyamatos alakítása

-        részvétel a szövetségek által rendezett, kijelölt hazai versenyeken, országos bajnokságon, ott edzői, csapatvezetői feladatok ellátása, továbbá az azokon született eredmények értékelése, kielemzése és a válogatott sportolók teljesítményéről, az utánpótlás lehetőségeiről jelentés készítése az MPB és a MOATSZ felé

-        az MPB által támogatott versenyekről, illetve edzőtáborokról háromhavi rendszerességgel, minden hónap 5. napjáig írásban összefoglaló tájékoztatást ad (indokolt esetben - sűrűbben is) az MPB és a MOATSZ felé

-        évente minimum két alkalommal köteles sportági szakmai értekezletet összehívni, és ott a válogatott felkészülési munkájáról, eredményeiről és az utánpótlás helyzetéről tájékoztatást adni

-        részvétel az MPB által finanszírozott hazai vagy nemzetközi sportági sérülés specifikus továbbképzéseken

-        az MPB paralimpiai felkészülési és részvételi irányelveinek, célkitűzéseinek és fő feladatairól szóló közgyűlési határozatainak betartása és a válogatott keret tagjaival történő betartatása

-        a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) közgyűlési és a sportágra vonatkozó előírásainak, valamint az MPB és a MOATSZ elnökségének és közgyűlésének a sportágra vonatkozó határozatainak követése és betartása

-        a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek, módszerek tilalmának és szabályainak betartása és betartatása a „zéró tolerancia” elvének megvalósulása érdekében

-        információ-szolgáltatás az MPB és a MOATSZ titkársága részére (sportági statisztikai adatok)

-        a válogatott sportolók fittségének, egészségügyi, erőnléti és edzettségi állapotának figyelemmel követése, egyéni kontroll vizsgálatok, terhelési próbák kezdeményezése, kapcsolattartás a paralimpiai csapat keretorvosával

-        együttműködés a sportági szakszövetséggel, sportágat érintő kérdésekben

-        a nemzetközi (EB, VB, VK, ranglistaversenyek és ranglisták) események szakmai anyagainak rendszerezése, beszámolók, prezentációk készítése, azok naprakész állapotban tartása, a határidők betartása mellett tájékoztatás nyújtása az MPB és a MOATSZ elnöke, elnöksége felé

-        közreműködik a válogatott keret és az utánpótlást alkotó sportolók (paralimpiai reménységek) hazai versenyrendszerben való részvételének megszervezésében, a szövetségek gazdasági vezetőjével együttműködésben

-        ismernie kell a sportági eszközökről és felszerelésekről szóló nemzetközi előírásokat

-        gondoskodik a nemzetközi versenyeken (EB,VB, VK) és a paralimpiai játékokon az eszközöknek és felszereléseknek az előírásoknak való megfelelőségéről

-        javaslatot tesz az MPB elnöksége felé az adott év sportági nemzetközi versenyeztetésre és annak költségeire, illetve a központi műhelytámogatások felhasználására

-        gondoskodik az érintett sportszövetség elnökségi határozatainak, sportágat érintő előterjesztésének érvényesítéséről, kiemelten a válogatott név szerinti kijelöléséről, a tervezett hazai és nemzetközi versenyekről, a szakmai beszámolók elfogadásáról

-        minden nemzetközi versenyről az eredményekről szóló napi tájékoztatással segíti az MPB és a MOATSZ honlapjának működtetését, illetve az MPB sajtószolgálatát, továbbá szakmai dokumentumokat készít, amit az MPB és a MOATSZ számára szabad felhasználásra átad

A Szakágvezető számára kínált lehetőségek:

-        Az MPB javaslatot tesz a sportági szakszövetségek, illetve az EMMI felé, hogy a Szakágvezető sportszakmai tevékenységéért Gerevich Aladár Sportösztöndíjban, valamint a mindenkori kormányzati rendelkezés alapján eredményességi jutalmazásban részesüljön

-        Amennyiben a Szakágvezető az MPB felkérésére és/vagy megbízásból jelenik meg egy adott eseményen, úgy az MPB irodájával történt előzetes egyeztetés alapján, utazási költségtérítés illeti meg. A kifizetés ellentételezése végett a Szakágvezető köteles munkájáról jelentést készíteni.

-        Az MPB irodája információval, operatív és adminisztrációs munkával segíti a szakágvezető munkáját.

-        Az MPB szakmai és sporttudományi segítséget nyújt az általa felkért szakemberek bevonásával.

-        Az MPB biztosítja a Szakágvezető javaslata alapján, az elnökség által elfogadott versenynaptár szerint, az EB, VB, valamint nemzetközi versenyeken való részvétel költségeinek támogatását.

-        Az MPB biztosítja a Szakágvezető javaslata alapján, az elnökség által elfogadott versenynaptár szerint az MPB által támogatott központi felkészülés költségeinek támogatását.

-        Az MPB az általa támogatott nemzetközi versenyeken és központi edzőtáborokban a Szakágvezető számára baleseti- egészségügyi biztosítást köt.

A jelentkezéshez mellékelni kell:

-        a jelentkező szakmai önéletrajzát, amelyben az általános életrajzi adatokon túl részletesen kifejtésre kerülnek:

  • a sportági vagy testkulturális szakképesítés(ek), ezeket igazoló másolatok
  • a jelentkező sportági szakmai tapasztalatai (hol, milyen pozícióban, kikkel dolgozott edzőként és vezetőként, milyen tapasztalatai vannak kimondottan a para (fogyatékos) asztalitenisszel kapcsolatban)
  • kommunikációs képességek, kompetenciák (pl. nyelvismeret szintje)
  • informatikai kompetenciák

-        szakmai tervet, mely magában foglal egy, a 2020-as tokiói Paralimpiáig terjedő időszakra vonatkozó hosszú távú programot, mely tartalmazza a válogatott játékosok menedzselésének koncepcióját, a játékosok felkészítésének tervezett módját, gyakoriságát stb. (max. 3 oldal)

-        kb. 1 oldalas motivációs levelet, melyben a jelentkező kifejti, hogy miért érdekli a pozíció és milyen személyes ambíciói vannak, továbbá miért ő a legmegfelelőbb jelentkező a pozícióra

-        javadalmazási igény megjelölését

A jelentkezéseket a fent felsorolt mellékletekkel kiegészítve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. illetve a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., továbbá emailre kell elküldeni legkésőbb 2017. május 1-ig.

Az MPB és a MOATSZ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelőnek ítélt jelentkezés a kiírásra, akkor a Szakágvezető személyének kiválasztását jelen hirdetéstől függetlenül tegye meg.

Go to top