Elnökségi határozat: 2020. 01. 21.

1/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag hagyta jóvá a napirendi pontokat.

1. Extraliga csapatbajnokságban kötelező U21-es játékos szerepeltetésének kérdése - (Ea: Rozsnyói Tibor, Dr. Ács Pongrác)

2. Az NB-s CSB megnyitása /versenyzők egyszerre több nemzeti csapatbajnokságban történő szerepeltetése/ - (Ea: Rozsnyói Tibor, Dr. Ács Pongrác)

3. Átigazolási díjak – (Ea: Fazekas Péter)

4. Régiós edzésprogram szerkezeti és szakmai átalakítása – (Ea: Fazekas Péter)

5. Külföldiek hazai ranglistaversenyeken történő indulásának kérdése – (Ea: Fazekas Péter)

6. Utánpótlás Edző Program személyi összetételének változtatása – (Ea: Lajtai Kristóf)

7. Hazai ranglistaversenyeken való kötelező részvétel kérdése felnőtt és utánpótlás korosztályban /szankciók/ - (Ea: Vámossyné Oláh Zsuzsanna)

8. Hazai versenyekre történő pályáztatási rendszer felülvizsgálata – (Ea: Lajtai Kristóf)

9. Tájékoztatás az infrastruktúra-fejlesztésekről – (Ea: Nátrán Roland)

10. A győri Club Aréna infrastruktúrára épülő utánpótlás fiú szakmai program - (Ea: Nátrán Roland, Herendi Iván)

11. Tájékoztatás a Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség tisztújításáról – (Ea: Lajtai Kristóf)

12. Tájékoztatás a budapesti World Tour előkészületeiről és az ETTU rendkívüli közgyűlésének megtartásáról – (Ea: Lajtai Kristóf)

13. Egyebek

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag megbízta Juricskay Zitát jegyzőkönyvvezetőnek.

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

3/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag megbízta Nátrán Rolandot és Fazekas Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

4/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag támogatja az Extraliga csapatbajnokságban kötelező U21-es játékos szerepeltetését és felkéri a Szakmai és Edzőbizottságot, hogy ennek feltételeit, paramétereit dolgozza ki.

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

5/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyetért az NB-s csapatbajnokság megnyitásával, azaz a versenyzők egyszerre több nemzeti csapatbajnokságban történő szereplésével. Ennek bevezetésére a 2020/2021. évi bajnokságtól kerül sor. Felkéri a Szakmai és Edzőbizottságot, hogy a részletszabályokra tegyen javaslatot az elnökség részére.

(Szavazás: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

6/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége határozatában is megerősíti azt a célját, hogy az Országos Bajnokságban és a TOP 12, illetve TOP 24 Bajnokságban való részvételre ösztönözze a legjobb magyar felnőtt és utánpótláskorú játékosokat is. Ennek érdekében egy javaslat-csomag kidolgozását kéri egy erre külön felállított bizottságtól, melynek tagjai: Vámossyné Oláh Zsuzsanna, Fazekas Péter, Lajtai Kristóf és Szita Márton. A javaslatokat a Szakmai és Edzőbizottság véleményével kiegészítve terjesszék az elnökség elé.

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

7/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy módosítja a MOATSZ Szabálykönyv 7.1.2.9. pontját, mely szerint nemzetközi minősítésű felnőtt sportolónak számít az a játékos, aki „Az ITTF világranglistán az 1-200. hely között szerepel.”

Módosította a MOATSZ Szabálykönyv Nyilvántartási, igazolási átigazolási szabályzatának 2. számú mellékletének 3/a. pontját az alábbiak szerint:

A sportolók nyilvántartásával (igazolásával) és átigazolásával összefüggő eljárási díjak és a sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke

Hazai sportszervezetből hazai sportszervezetbe történő átigazolásnál

Felnőtt Nemzetközi minősítésűek:                             150.000.-Ft

I. o. felnőtt minősítésűek 1-12. helyezettek:              100.000.-Ft

I. o. felnőtt minősítésűek 13-30. helyezettig:             80.000.-Ft

II. o. felnőtt minősítésűek 31-100. helyezettig:         40.000.-Ft

Felnőtt ranglistán szereplő egyéb sportoló:             10.000.-Ft

Felnőtt ranglistán nem szereplő amatőr sportoló:    5.000.-Ft

Utánpótláskorú játékosok esetén:                                           3 év után     1-2 év után

Nemzetközi Ifjúsági minősítésűek:                                        350 000 Ft      250 000 Ft

Országos ifjúsági ranglista 1-4. helyezettek                         300 000 Ft      250 000 Ft

Országos ifjúsági ranglista 5-8. helyezettek                         180 000 Ft      150 000 Ft

Országos ifjúsági ranglista 9-16. helyezettek                        100 000 Ft      80 000 Ft

Országos ifjúsági ranglista 17-32. helyezettek                     60 000 Ft       40 000 Ft

Országos ifjúsági ranglistán szereplő további sportolók     20 000 Ft       10 000 Ft

Országos serdülő ranglista 1-4. helyezettek                         250 000 Ft      180 000 Ft

Országos serdülő ranglista 5-8. helyezettek                         150 000 Ft      120 000 Ft

Országos serdülő ranglista 9-16. helyezettek                       100 000 Ft      80 000 Ft

Országos serdülő ranglista 17-32. helyezettek                     60 000 Ft       40 000 Ft

Országos serdülő ranglistán szereplő további sportolók     20 000 Ft       10 000 Ft

Országos U13 és U11 ranglista 1-4. helyezettek                 200 000 Ft      120 000 Ft

Országos U13 és U11 ranglista 5-8. helyezettek                 100 000 Ft      80 000 Ft

Országos U13 és U11 ranglista 9-16. helyezettek               60 000 Ft       40 000 Ft

Országos U13 és U11 ranglista 17-32. helyezettek             20 000 Ft       10 000 Ft

Országos U13 és U11 ranglistán szereplő további sportolók     0 Ft              0 Ft

Módosította a Szabálykönyv „Az eljárási díjak és a sportágfejlesztési hozzájárulás mértéke megállapításának és felhasználásának szabályai” 2. pontját az alábbiak szerint:

„Az átigazolás címén befizetett minden sportágfejlesztési hozzájárulás esetében az 1-2 év után történő átigazolási díj 80 %-a a sportolót átadó sportszervezetet illeti meg. A fennmaradó összeget a szövetség a szabályzat 8.3.5.4. pontban meghatározott célokra és feladatokra használhatja fel.

Kivételt képez a vendégjátékra jogosító megállapodás, amelynek esetén a kölcsönvevő a mindenkori sportágfejlesztési hozzájárulás 20%-át fizeti meg, mert a kölcsönadó sportszervezet nem részesül hozzájárulásban.

A határozat 2020. január 27-től lép hatályba.

(Szavazás: 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

8/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a régiós edzésprogram szerkezeti és szakmai átalakítása alapvetően a döntési hatáskörök régióvezetői szinten történő delegálásával történne. Az Elnökség a döntés meghozatala előtt a Szakmai és Edzőbizottság ezzel kapcsolatos álláspontját kéri.

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

9/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy az EMMI Utánpótlás Edző Programban szereplő Csáki Rita helyett Bogdánffy Csaba kerüljön be.

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

10/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elvi hozzájárulását adja, hogy a MOATSZ által nyújtott támogatásból felújításra került győri Club Aréna létesítményt megtöltse tartalommal és megtartsa szövetségi fenntartású infrastruktúraként az asztalitenisz sportágnak. A szakmai programot a Szakmai és Edzőbizottság vizsgálja felül.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

11/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2020. évi Kiemelt Edzői Programba Aranyosi Péter és Bátorfi Zoltán személyét javasolja.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

12/2020. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag úgy határozott, hogy megállapítja: a MOATSZ Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozása okafogyottá vált, lévén a Magyar Állam által létrehozott Nemzeti Sport Ügynökség látja el azon funkciókat, melyeket a Magyar Asztalitenisz Szövetség saját tulajdonú gazdasági társasága látott volna el. Az elnökség továbbá megállapítja: a Magyar Asztalitenisz Szövetség Közgyűlésének vonatkozó határozata alapján a szükséges előkészítő jogi lépéseket megtette, ám a MOATSZ Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság működését nem kezdte meg, gazdasági tevékenységet nem végzett, így létrehozása meghiúsult. Az Elnökség megállapításai alapján úgy határozott, hogy a szükséges jogi lépések megtételével, az Alapszabály 20.§-ának t) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a MOATSZ Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszűntetését határozza el és elrendeli a Társaság végelszámolását, amely feladat elvégzésével megbízza a Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Irodát, amely Végelszámolóként a Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének minősül a végelszámolás kezdő napjától.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

adobe-pdf

Határozatok

Go to top