Elnökségi határozat: 2019. 05. 15.

32./2019 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag megbízta Juricskay Zitát jegyzőkönyvvezetőnek.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

33/2019. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag megbízta Dorogi Pétert és Fazekas Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

30/2019. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség Elnöksége egyhangúlag elfogadta a kiegészítésekkel a napirendi pontokat.

  1. Napirendi pontok elfogadása
  2. A 2018. évi sportszakmai beszámoló elfogadása
  3. A 2018. évi bizottsági beszámolók elfogadása
  4. A 2018. évi megyei beszámolók elfogadása
  5. A 2018. évi régióvezetői beszámolók elfogadása
  6. A 2018. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági beszámoló és könyvvizsgálói jelentés elfogadása
  7. A 2018. évi Felügyelő Bizottsági beszámoló elfogadása
  8. A 2019. évi költségvetési terv elfogadása
  9. Egyebek

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

35/2019. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2018. évi sportszakmai beszámolót.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

36/2019. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság 2018. évről szóló beszámolóját.

(Szavazás: 7 igen 0 nem, 0 tartózkodás)

37/2019. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2018. évről szóló bizottsági beszámolókat.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

38/2019. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a Területi Asztalitenisz Szövetségek 2018. évről szóló beszámolóját.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

39/2019. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége elfogadta a régióvezetők 2018. évről szóló beszámolóját.

(Szavazás: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

40/2019. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2018. évről szóló pénzügyi beszámolót és a közhasznúsági jelentést.

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

41/2019. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége felhatalmazta Dorogi Pétert, hogy készítsen egy vázlatot az Ormai László Asztalitenisz Csarnok racionális üzemeltetésével kapcsolatban.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

42/2019. számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2019. évi költségvetést.

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

adobe-pdf

Határozatok

 

Go to top