A MOATSZ 2019. május 30. napján tartott küldöttgyűlésén elfogadott határozatok

 

1/1019-05-30. számú határozat:

A küldöttgyűlés 55 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Prek Enikőt, Csiza Mártont és Papp Ádámot.

2/2018-05-30. számú határozat:

A küldöttgyűlés 55 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek Juricskay Zitát.

3/2019-05-30. számú határozat:

A küldöttgyűlés 54 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőknek Petővári Attilát és Sári Lászlót.

4/2019-05-30. számú határozat:

A küldöttgyűlés 51 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett egyetértett azzal, hogy a szakmai beszámoló, a régióvezetői beszámolók, a területi asztalitenisz szövetségek beszámolói és a bizottsági beszámolók együttesen kerüljenek megtárgyalásra.

5/2019-05-30. számú határozat:

A küldöttgyűlés 54 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett egyetértett azzal, hogy a pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés együttesen kerüljön megtárgyalásra.

6/2019-05-30. számú határozat

A küldöttgyűlés 55 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat:

  1. Napirendi pontok elfogadása
  2. Beszámoló a 2019. évi Asztalitenisz Világbajnokságról
  3. 2018. évi szakmai beszámoló, régióvezetői beszámolók, Területi Asztalitenisz Szövetségek beszámolói, bizottságok beszámolói
  4. Felügyelő Bizottság beszámolója
  5. 2018. évi Pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés
  6. 2019. évi költségvetés
  7. Egyebek

7/2019-05-30. számú határozat

A küldöttgyűlés 55 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag úgy döntött, hogy az egyes napirendi pontokhoz való hozzászólás időtartama a mandátummal rendelkezőknek maximum 5 perc legyen.

8/2019-05-30. számú határozat

A küldöttgyűlés 50 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Asztalitenisz Szövetség 2018. évi szakmai beszámolóját, a régióvezetői beszámolókat, a Területi Asztalitenisz Szövetségek beszámolóit és a bizottságok beszámolóit.

9/2019-05-30. számú határozat

A küldöttgyűlés 51 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Asztalitenisz Szövetség Felügyelő Bizottságának beszámolóját.

10/2019-05-30. számú határozat

A küldöttgyűlés 51 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Asztalitenisz Szövetség 2018. évi pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági jelentést.

11/2019-05-30. számú határozat

A küldöttgyűlés 52 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta a Magyar Asztalitenisz Szövetség 2019. évi költségvetését.

  

adobe-pdf

Határozatok

Go to top