Elnökségi határozatok: 2018. 05. 18.

30./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag megbízta Juricskay Zitát jegyzőkönyvvezetőnek, Dorogi Pétert és Szily Györgyöt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

31./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat:

           1.  A 2017. évi sportszakmai beszámoló elfogadása

          2.  A 2017. évi bizottsági beszámolók elfogadása

      3. A 2017. évi megyei beszámolók elfogadása

      4. A 2017. évi régióvezetői beszámolók elfogadása

      5. A 2017. évi pénzügyi beszámoló, közhasznúsági beszámoló és könyvvizsgálói jelentés elfogadása

      6. A 2017. évi Felügyelő Bizottsági beszámoló elfogadása

      7. A 2018. évi költségvetési terv elfogadása

      8. Gazdasági társaság alapításának tárgyalása

      9. A küldöttgyűlésre indítványozott napirendi pontok tárgyalása

10. Fegyelmi ügyek tárgyalása

11 Egyebek

      (Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

32./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a 2017. évről szóló szakmai beszámolót és a küldöttgyűlés elé való terjesztését.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

33./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a bizottsági beszámolókat és a küldöttgyűlés elé való terjesztését.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

34./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a területi asztalitenisz szövetségek beszámolóit és a küldöttgyűlés elé való terjesztését.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

35./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a régióvezetők beszámolóit és a küldöttgyűlés elé való terjesztését.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

36./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a pénzügyi beszámolót, a kiegészítő mellékletet, a közhasznúsági jelentést, a könyvvizsgálói jelentést és a küldöttgyűlés elé való terjesztését.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

37./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját és küldöttgyűlés elé való terjesztését.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

38./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség egyhangúlag elfogadta a 2018. évi költségvetési tervet és küldöttgyűlés elé való terjesztését.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

39./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség egyhangúlag értett egyet azzal, hogy a MOATSZ gazdasági társaságának alapítását a küldöttgyűlés elé terjessze külön napirendi pontként.

(Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

40./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyetértett a Bács-Kiskun megyei Asztalitenisz Szövetség által a küldöttgyűlésre indítványozott új napirendi pontok felvételének elutasításával, mivel azok nem jogszabályszerűen kerültek benyújtásra és tartalmilag a küldöttgyűlés napirendjén már szerepelnek.

(Szavazás: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

41./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége, mint II. fokú hatóság, úgy döntött, hogy Szabó Krisztián ügyében hozott I. fokon hozott fegyelmi határozatot helybenhagyja.

(Szavazás: 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

42./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag fogadta el a 2018. évi Ifjúsági és Serdülő Európa-bajnokságra utazó keretet (serdülőknél 3+1 fő, ifjúságiaknál 4+1 fő)

Ifjúsági fiúk: András Csaba, Juhász Patrik, Both Olivér, Terék Norbert, Molnár Dávid, edző: Vígh Zsolt

Serdülő fiúk: Ócsai Máté, Huzsvár Erik, Hőgye Dániel, Balogh Bence, edző: Vitsek Iván

Ifjúsági leányok: Harasztovich Fanni, Dari Helga, Menkő Veronika, Nagypál Márta, Fejős Anna, edző: Fekete Soma

Serdülő leányok: Tölgyes Dorottya, Adamik Csenge, Volentics Anna, Tanács Nóra, Czeglédi Dorka (tartalék), edző: Lindner Ádám

Szily György utánpótlás leány szakágvezető

+ 1 fő segédedző (egyéni versenyekre)

Bándó Alexandra - gyúró

Leskó Márk – erőnléti edző (saját költségen)

(Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

 adobe-pdf

Határozatok

 

 

Go to top