Elnökségi határozatok: 2018. 01. 30.

 

1./2018 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag megbízta Juricskay Zitát jegyzőkönyvvezetőnek.

(Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

2./2018 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag megbízta Benyhe Istvánt és Fazekas Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

(Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

3./2018 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat:

  1. Főtitkári tisztség betöltésével kapcsolatos döntések meghozatala
  2. Kiemelt Sportágfejlesztési projektek költségvetésének megbeszélése
  3. Utánpótlás leány szakágvezető kinevezése
  4. Szabálykönyvi korrekciók
  5. Faragó Judit előterjesztése az ITTF MeritAward díjra
  6.   Egyebek

      (Szavazás: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

4./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége Dr. Paár Dávidot 2018. február 02. napjától felmentette a főtitkári tevékenysége alól.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

5./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége kinevezte Felegyi Gábort a főtitkári pozícióra 2018. február 05. napjától.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

6./2018 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag egyetértett az előterjesztett Kiemelt Sportágfejlesztési projektek költségvetésében szereplő arányokkal.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

7./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége kinevezi Szily Györgyöt a leány utánpótlás szakág vezetőjévé.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

8./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta a Szabálykönyv 7.2.4-es szabálypont korrekcióját.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

9./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a 29/2012. sz elnökségi határozat 1.4-es pontját 2017. február 01. napjától megváltoztatja, miszerint a verseny előkészítéséért és a sorsolásért a verseny főbíróját és helyettesét egész versenynapi díj illeti meg.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

10./2018 számú elnökségi határozat

A Magyar Asztalitenisz Szövetség elnöksége jelöli Faragó Juditot több évtizedes sportvezetői pályafutásának elismeréseként az ITTF 2018-as Merit Award díjára.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

 adobe-pdf

Határozatok

Go to top