Elnökségi határozatok: 2017. 10. 18.

124./2017 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag megbízta Juricskay Zitát jegyzőkönyvvezetőnek, Fazekas Pétert és Nátrán Rolandot jegyzőkönyv-hitelesítőknek.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

125./2017 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a kiegészített napirendi pontokat.

1. Szabó Krisztián fegyelmi fellebbviteli ügy

2. Női szakági koncepció és működés

3. Régiócentrum működési koncepció

4. Bizottságok kinevezése

5. Harczi Zsolt fegyelmi fellebbviteli ügy

6. Prémium Gyál SE fellebbviteli ügy

7. 2019. évi VB és Veterán EB szervezőbizottságaival kapcsolatos előterjesztés

8. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

9. 2018. évi infrastruktúrafejlesztési indikáció

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

126./2017 számú elnökségi határozat

A Fellebbviteli Bizottság nem fogadta el a MOATSZ Jogi-, Etikai-, Fegyelmi és Dopping Bizottság által első fokon hozott döntését.

(Szavazás: 3 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)

127./2017 számú elnökségi határozat

A Fellebbviteli Bizottság nem ért egyet a MOATSZ Jogi-, Etikai-, Fegyelmi és Dopping Bizottság által első fokon hozott döntésének súlyosbításával.

(Szavazás: 0 igen, 9 nem, 0 tartózkodás)

128./2017 számú elnökségi határozat

A Fellebbviteli Bizottság nem ért egyet a MOATSZ Jogi-, Etikai-, Fegyelmi és Dopping Bizottság által első fokon hozott döntésének enyhítésével.

(Szavazás: 0 igen, 8 nem, 1 tartózkodás)

129./2017 számú elnökségi határozat

A MOATSZ Fellebbviteli Bizottsága új eljárásra utasítja az első fokon eljárt szervet és iránymutatásként az új eljárás lefolytatásához gyermekvédelmi szakember bevonását kéri.

(Szavazás: 5 igen, 4 nem, 0 tartózkodás)

Melléklet

130./2017 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a MOATSZ iroda szakemberek bevonásával  szervezzen egy gyermekvédelemmel kapcsolatos előadást az utánpótlás korosztályokkal foglalkozó szövetségi edzők részére kötelezően, a szövetség által havi bértámogatásban részesülő edzők részére nem kötelezően.

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

131./2017 számú elnökségi határozat

Az Elnökség a női szakág irányításával Bátorfi Zoltánt bízta meg. Az Elnökség jóváhagyta a női asztalitenisz akadémia megalapítását a MOATSZ és a Statisztika PSC közös szervezésében, melynek irányításával Fülöp Istvánt bízta meg. Az Elnökség folyamatos tájékoztatást és beszámolót kér Fülöp Istvántól, mint elnökségi tagtól a női szakág helyzetéről és működéséről. A női utánpótlás edzők személyére az új női szakágvezetőnek kell javaslatot tenni.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

132./2017 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag egyetértett és elfogadta, hogy a KSI SE képviseletében Szvitacs Alexa legyen a Szakmai és Edzőbizottság tagja.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

133./2017 számú elnökségi határozat

A MOATSZ Fellebbviteli Bizottsága megtárgyalta a fellebbviteli kérelmet és Harczi Zsolt fegyelmi ügyében első fokon hozott határozatot hagyta jóvá.

(Szavazás: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

Melléklet

134./2017 számú elnökségi határozat

A MOATSZ Fellebbviteli Bizottsága megtárgyalta a Prémium Gyál SE fellebbviteli kérelmét és az első fokon hozott határozatot hagyta jóvá.

(Szavazás: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Melléklet

135./2017 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az előterjesztett 2019. évi Világbajnokság szervező bizottságának szervezeti felépítését.

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

136./2017 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta az előterjesztett 2019. évi Veterán Európa-bajnokság szervező bizottságának szervezeti felépítését.

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

137./2017 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag egyetértett, hogy a 2017. évi létesítmény-fejlesztési támogatásból felszabaduló összegek a férfi asztalitenisz szakág leendő központjául szolgáló Hárshegyi úti ingatlan fejlesztésére kerüljenek átcsoportosításra.

(Szavazás: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

adobe-pdf

 

Határozatok

 

 

 

Go to top