113./2017 számú elnökségi határozat

Az Elnökség egyhangúlag megbízta Lukács Csabát jegyzőkönyv-vezetőnek.

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) 

114./2017 számú elnökségi határozat

Jegyzőkönyv hitelesítőknek az Elnökség egyhangúlag megszavazta Fazekas Pétert és Szily Györgyöt.

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

115./2017 számú elnökségi határozat

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

 1. Veterán EB érmeseinek köszöntése
 2. Utánpótlás EB érmeseinek és edzőiknek a köszöntése
 3. Utánpótlás EB beszámolók megvitatása
 4. UP válogatottak struktúrájának áttekintése, beszámoló a férfi és női szakág helyzetéről
 5. Műhelytámogatási programban támogatandó klubok és támogatási összegek előterjesztése
 6. Utánpótlás Régiós Centrumok működése és jövője
 7. Szervezeti és Működés Szabályzatmegtárgyalása
 8. MOATSZ Bizottságok személyi összetétele
 9. Korda Kitty angol honosítási kérelmének megtárgyalása
 10. Aqualibrium VSE fellebviteli ügyének megtárgyalása
 11. Harczi Zsolt fellebviteli ügyének megtárgyalása
 12. Pénzügyi helyzetjelentés: CSB nevezési díjak, tagdíjak befizetése és tartozások
 13. Gerevich-ösztöndíjak odaítélésének kérdése
 14. Szabó Krisztián ellen lefolytatott fegyelmi eljárásról való informális tájékoztatás
 15. Pénzügyi tájékoztatás

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

116./2017 számú elnökségi határozat

Az elnökség döntése értelmében a Női szakág jelenlegi vezetőjének megbízatása visszavonásig érvényben marad. A szakágvezető 7 munkanapon belül írásban eljuttatja szakmai programját, személyi javaslatait a MOATSZ irodán keresztül az Elnökséghez, amelyről az írásban szavaz.

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

117./2017 számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadta, a Gerevich ösztöndíjak kifizetésének ideiglenes megállítását. Megbízza a Főtitkárt és a férfi- illetve női szövetségi kapitányt az új ösztöndíjazási javaslat kidolgozásával és ebben az esetben átadja számukra a döntési jogot is.

 (Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

118./2017 számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadta a Főtitkár által előterjesztett bővített műhelytámogatási programot (1. számú melléklet)

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

119./2017 számú elnökségi határozat

Az elnökség megtárgyalta és a kiegészítésekkel együtt elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

120./2017 számú elnökségi határozat

Az elnökség megtárgyalta és elfogadta az Elnök előterjesztését a MOATSZ bizottságainak személyi összetételéről. Felhatalmazza a Főtitkárt, hogy az előterjesztett bizottsági tagokkal vegye fel a kapcsolatot. Az elnökség ezt követően hagyja jóvá a bizottsági tagok kinevezését.

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

121./2017 számú elnökségi határozat

Az elnökség elfogadja Korda Kitty angliai honosítására vonatkozó kérelmét, egyben rendelkezik a játékos magyar játékjogosultságának visszavonásáról.

(Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

122./2017 számú elnökségi határozat

Az elnökség megtárgyalta az Aqualibrium VSE fellebviteli kérelmét és az első fokon hozott határozatot hagyta jóvá.

(Szavazás: 7 igen, 2 nem, 0 tartózkodás, 1 érintettség miatt nem szavazott)

adobe-pdf

Határozatok

118./2017 számú elnökségi határozat melléklete:

 1. számú melléklet: műhelytámogatás

 

 

 

 

 

Go to top