MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagszervezetek!

Alulírott Bartha Tibor, mint a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség (nyilvántartási száma: Magyar Asztalitenisz Szövetség: 01-07-0000001, alszám: 1/14) Elnöke ezúton tisztelettel értesítem a Szövetség Tagjait, hogy a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége

2019. június 06. napjának 10 órájára a Szövetség

TISZTÚJÍTÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

összehívja.

A küldöttgyűlés helye: Az Erzsébet Királyné Szálloda (2100 Gödöllő, Dózsa György út 2., I. emelti konferencia terem).

Napirendi pontok:

1. Beszámoló (2018-as év)

2. 2019-es év szakmai és pénzügyi tervei, feladatai, lehetőségei, költségvetés jóváhagyása

3. Egyebek

4. Tisztújítás

A napirendi pontokhoz esetlegesen tartozó írásos anyagok a Küldöttgyűlést 10 nappal megelőzően kerülnek megküldésre.

A mandátumok számát és jogcímét valamint a számítások alapját a meghívó mellékletét képező csatolmány tartalmazza. Az Alapszabály alapján a küldöttek kijelölésének rendje a következő:

a) A küldöttek kijelölését és mandátumaik vizsgálatát a Szövetség Küldöttgyűlése előtt kell lebonyolítani.

b) Ha a küldő szervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője másként nem rendelkezik, úgy küldött lehet - a sportszervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője, - a sportszervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője által kiállított meghatalmazás útján egyéb a sportszervezettel tagsági viszonyban álló harmadik személy.

c) A küldöttet kijelölő okiratnak tartalmaznia kell a küldő Magyar Asztalitenisz Szövetségi tag nevét, székhelyét és a bírósági nyilvántartási/cégjegyzék számát, a küldő tag képviselőjének aláírását, továbbá a küldött nevét és személyi azonosító igazolványa számát, valamint a küldő tagszervezetnél nyilvántartott tagsági számát.

d) A küldöttek mandátuma az adott Küldöttgyűlésre szól.

Egy küldött egy szavazatot adhat le, így kérem a több küldött állítására jogosult sportszervezeteket, hogy valamennyi mandátum érvényesüléséhez szíveskedjenek több küldöttet delegálni a Küldöttgyűlésre.

Kérem a tisztelt vezető tisztségviselőket, bejegyzett képviselőket, hogy az Alapszabály idézett rendelkezéseire is figyelemmel a mellékelt meghatalmazás sablont kitöltve hatalmazzák fel a küldötteiket a küldöttgyűlésen való részvételre. A tanúkkal hitelesített meghatalmazásokat kérem, küldjék meg 2019. május 22. napjáig scannelve a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. email címre, valamint juttassák el eredeti példányban 2019. május 22. napjáig a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség részére a Magyar Sport Házába (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3).

Kérem továbbá a Tisztelt Klubvezetőket, hogy a mellékletben küldött jelölő lapot alkalmazva, állítsanak Jelölteket a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség alábbi betöltetlen tisztségeire:

(1) Elnök

(2) Alelnök

(3) Felügyelőbizottsági elnök és tagok

(4) Mandátumvizsgáló-bizottsági elnök és tagok

(5) Jelölőbizottsági elnök és tagok

Az Alapszabály alapján a tisztségviselők választásának, jelölésének rendje a következő:

A Szövetségnél betöltendő (bizottsági elnöki illetve tagsági) tisztségekre történő választásra az alábbi személyek tehetnek javaslatot:

- Szövetség Elnöke,

- Alelnöke(i),

- Elnökségi Tagjai,

- Mindazon sportszervezetek vezető tisztségviselője, amelyek a Szövetség működési területén székhellyel rendelkeznek, és van a MOATSZ-nál versenyengedéllyel rendelkező játékosuk.

A javaslatot legkésőbb 15 nappal a Küldöttgyűlés előtt kell eljuttatni a Szövetség Elnöksége részére. A fent hivatkozott szervezet/személy minden betöltendő tisztségre csak egy személyt javasolhat.

Az Elnökség a hozzá beterjesztett jelölt listát - az írásos anyagokkal együtt – a tagok részére megküldi és a Küldöttgyűlés elé terjeszti.

Kérem, a tanúkkal hitelesített jelölő lapot ugyancsak küldjék meg 2019. május 22. napjáig scannelve a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. email címre, valamint juttassák el eredeti példányban 2019. május 22. napjáig a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség részére a Magyar Sport Házába (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3).

Amennyiben a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlés ideje:

2019. június 06. napjának 11 órája.

A megismételt közgyűlés helye: Az Erzsébet Királyné Szálloda (2100 Gödöllő, Dózsa György út 2., I. emelti konferencia terem)

A napirendi pontok: változatlanok.

A megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2019. május 6.

Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége

képv.: Bartha Tibor Elnök sk.

LETÖLTÉSEK

MEGHÍVÓ

MANTÁTUMKIOSZTÁS

MEGHATALMAZÁS 

ELNÖKSÉG JELÖLÉS

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELÖLÉS

JELÖLŐ BIZOTTSÁG JELÖLÉS

MANTÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELÖLÉS

Pest Megyei Asztalitenisz - Sportegyesületek

Real time web analytics, Heat map tracking