Tisztelt Tagszervezetek! 

Alulírott Bartha Tibor, mint a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség (nyilvántartási száma: Magyar Asztalitenisz Szövetség: 01-07-0000001, alszám: 1/14) Elnöke ezúton tisztelettel értesítem a Szövetség Tagjait, hogy a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége 

2018. június 07. napjának 10 órájára a Szövetség

RENDES KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT

összehívja.

A küldöttgyűlés helye: Az Erzsébet Királyné Szálloda (2100 Gödöllő, Dózsa György út 2., I. emelti konferencia terem)

Napirendi pontok:

 1. Szakmai beszámoló (2017-es év)
 2. Pénzügyi beszámoló (2017-es év)
 3. 2018-as év szakmai és pénzügyi tervei, feladatai, lehetőségei, költségvetés
 4. Egyebek

A napirendi pontokhoz esetlegesen tartozó írásos anyagok a Küldöttgyűlést 10 nappal megelőzően kerülnek megküldésre.

A mandátumok számát és jogcímét valamint a számítások alapját a meghívó mellékletét képező csatolmány tartalmazza. Az Alapszabály alapján a küldöttek kijelölésének rendje a következő:

 1. A küldöttek kijelölését és mandátumaik vizsgálatát a Szövetség Küldöttgyűlése előtt kell lebonyolítani.
 2. Ha a küldő szervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője másként nem rendelkezik, úgy küldött lehet
  • a sportszervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője,
  • a sportszervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője által kiállított meghatalmazás útján egyéb a sportszervezettel tagsági viszonyban álló harmadik személy.
 3. A küldöttet kijelölő okiratnak tartalmaznia kell a küldő Magyar Asztalitenisz Szövetségi tag nevét, székhelyét és a bírósági nyilvántartási/cégjegyzék számát, a küldő tag képviselőjének aláírását, továbbá a küldött nevét és személyi azonosító igazolványa számát, valamint a küldő tagszervezetnél nyilvántartott tagsági számát.
 4. A küldöttek mandátuma az adott Küldöttgyűlésre szól.

Egy küldött egy szavazatot adhat le, így kérem a több küldött állítására jogosult sportszervezeteket, hogy valamennyi mandátum érvényesüléséhez szíveskedjenek több küldöttet delegálni a Küldöttgyűlésre.

Kérem a tisztelt vezető tisztségviselőket, bejegyzett képviselőket, hogy az Alapszabály idézett rendelkezéseire is figyelemmel a mellékelt meghatalmazás sablont kitöltve hatalmazzák fel a küldötteiket a küldöttgyűlésen való részvételre. A tanúkkal hitelesített meghatalmazásokat kérem, küldjék meg 2018. május 18. napjáig scannelve a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. email címre, valamint juttassák el eredeti példányban 2018. június 06. napjáig a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség részére a Magyar Sport Házába (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3).

Amennyiben a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlés ideje:

 1. június 07. napjának 11 órája.

A megismételt közgyűlés helye: Az Erzsébet Királyné Szálloda (2100 Gödöllő, Dózsa György út 2., I. emelti konferencia terem)

A napirendi pontok: változatlanok.

A megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2018. május 04.

Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége képv.: Bartha Tibor Elnök sk

 LETÖLTÉS

Real time web analytics, Heat map tracking