Tisztelt Tagszervezetek!

 

Alulírott Nagy Attila Tamás, mint a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség (nyilvántartási száma: Magyar Asztalitenisz Szövetség: 01-07-0000001, alszám: 1/14) Elnöke ezúton tisztelettel értesítem a Szövetség Tagjait, hogy a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége 2021. június 23. napjának 16 órájára a Szövetség a 2020. évi RENDES KÜLDÖTTGYŰLÉSÉT összehívja.

A küldöttgyűlés helye: Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) (2040 Budaörs, Hársfa utca 6. , kislabdás terem)

Napirendi pontok:

 

  1. Szakmai beszámoló (2019-es év)
  2. Pénzügyi beszámoló (2019-es év)
  3. 2020-as év szakmai és pénzügyi tervei, feladatai, lehetőségei, költségvetés
  4. Egyebek

 A napirendi pontokhoz esetlegesen tartozó írásos anyagok a Küldöttgyűlést 10 nappal megelőzően kerülnek megküldésre.

 A mandátumok számát és jogcímét valamint a számítások alapját a meghívó mellékletét képező csatolmány tartalmazza. Az Alapszabály alapján a küldöttek kijelölésének rendje a következő:

 

  1. a) A küldöttek kijelölését és mandátumaik vizsgálatát a Szövetség Küldöttgyűlése előtt kell lebonyolítani.
  2. b) Ha a küldő szervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője másként nem rendelkezik, úgy küldött lehet

- a sportszervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője,

- a sportszervezet aláírásra jogosult vezető tisztségviselője által kiállított meghatalmazás útján egyéb a sportszervezettel tagsági viszonyban álló harmadik személy.

  1. c) A küldöttet kijelölő okiratnak tartalmaznia kell a küldő Magyar Asztalitenisz Szövetségi tag nevét, székhelyét és a bírósági nyilvántartási/cégjegyzék számát, a küldő tag képviselőjének aláírását, továbbá a küldött nevét és személyi azonosító igazolványa számát, valamint a küldő tagszervezetnél nyilvántartott tagsági számát.
  2. d) A küldöttek mandátuma az adott Küldöttgyűlésre szól.

 

Egy küldött egy szavazatot adhat le, így kérem a több küldött állítására jogosult sportszervezeteket, hogy valamennyi mandátum érvényesüléséhez szíveskedjenek több küldöttet delegálni a Küldöttgyűlésre.

Kérem a tisztelt vezető tisztségviselőket, bejegyzett képviselőket, hogy az Alapszabály idézett rendelkezéseire is figyelemmel a mellékelt meghatalmazás sablont kitöltve hatalmazzák fel a küldötteiket a küldöttgyűlésen való részvételre. A tanúkkal hitelesített meghatalmazásokat kérem, küldjék meg 2021. június 15. napjáig scannelve a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. email címre, valamint juttassák el eredeti példányban 2021. június 22. napjáig a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség részére a Magyar Sport Házába (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3).

 

Amennyiben a küldöttgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt küldöttgyűlés ideje:

 

  1. június 23. napjának 17 órája.

 

A megismételt közgyűlés helye: Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (BVUSS) (2040 Budaörs, Hársfa utca 6. , kislabdás terem)

A napirendi pontok: változatlanok.

A megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

 Diósd, 2021. május 22.

  

Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség Elnöksége

képv.: Nagy Attila Tamás elnök

 

Meghívó letöltése

Mandátumkiosztás 2019 letöltése

Meghatalmazás letöltése

Pest Megyei Asztalitenisz - Sportegyesületek

Real time web analytics, Heat map tracking